Piegāde un atgriešana


Atgriešanas noteikumi

Preču atgriešanu var veikt 14 kalendāro dienu laikā no ta piegādes brīža, par to paužot rakstiskā veidā. Preces atgriešanas un maiņas piegādes/kurjera izmaksas sedz klients.

Lai atgrieztu preces, sūtiet pieteikumu uz e-pastu [email protected], kurā ir jānorāda pasūtījuma numurs, preces kods un/vai nosaukums, daudzums un atgriešanas iemesls.

Atgriežot preces, Klientam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA Binatec Baltija , nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi: [email protected]. Vēstulē jānorāda: Preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un neliels defekta apraksts, kā arī tālruņa numurs.

Uz Preces Defekta pieteikšanas vēstuli Jums atbildēs 3 darba dienu laikā.

Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana notiek vadoties pēc LV normatīvo aktu noteiktās kartības.

Klientam par defektu SIA Binatec Baltija jāinformē nekavējoties tiklīdz defekts tiek konstatēts, bet ne vēlāk kā 3 menesīm līdz derīguma termiņa beiguma.

SIA Binatec Baltija pieņem lēmumu par Klienta prasības apstiprināšanu vai noraidīšanu 30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis SIA Binatec Baltija par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

Par prasības lēmumu, klients tiks informēts telefoniski 30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis SIA Binatec Baltija par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

SIA Binatec Baltija nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no SIA Binatec Baltija klienta.

Atgriežas: NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Binatec.eu saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.

Ja Klients nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Klientam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Klients pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

Ja Klients, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc LV normatīvajiem tiesību aktiem.

Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi LV Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.